Igazgatói levél szülőknek:

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

 

Figyelemmel a járványügyi készenlét állapotára, annak fennállásáig, ill. visszavonásig a következő eljárásrend alkalmazása kötelező!

 Az iskola látogatása:

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

A szülő köteles az osztályfőnökön keresztül az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél bármilyen betegség, ill. koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Köteles továbbá értesíteni, ha a szűkebb környezetében, családjában koronavírus fertőzés áll fenn.

Ha a tanuló az iskolában betegségre utaló tüneteket mutat, az osztályfőnök értesíti a hozzátartozókat, kéri, hogy jelezzék a háziorvosnak az esetet, és a gyermeket haza kell vinni!

A szülő megérkezéséig a tanulót a kollégium kijelölt helyiségeiben elkülönítjük/szükség esetén mentővel elszállíttatjuk.

Bármilyen betegség esetén a tanuló kizárólag “egészséges közösségbe mehet” igazolással térhet vissza az iskolába/gyakorlatra/kollégiumba!

Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba került, a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vesz az oktatásban.

 Belépés az iskolába: csak maszkban!

Fertőtlenítő pontok a bejáratoknál vannak: a kézfertőtlenítés minden belépőnek kötelező!

Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése kötelező.

Az oktatók és tanulók számára a közösségi terek használata során a maszk használata kötelező!

Az osztálytermeket csak maszkban hagyhatják el a tanulók!

 Október 1-től a beléptető pontokon a testhőmérés kötelező!

Közösségei tereken törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság betartása

Tanulmányi kirándulások az iskola munkatervéhez kapcsolódóan szervezhetők előzetes egyeztetés és engedélyezés alapján.

 Kapcsolattartás:

A szülőkkel való kapcsolattartás elsődleges felülete az elektronikus felület: KRÉTA, email, Facebook, ill a telefon. Szülői értekezleteket indokolt esetekben tartunk a vonatkozó járványügyi előírások betartása mellett

A tanulókkal történő elsődleges kapcsolattartás online oktatás esetén a Teams csoportokon keresztül történik: ezt a tanulók már ismerik, az ismereteiket frissítjük.

A kezdő évfolyamokon a csoportokat megalakítottuk, a kipróbálás folyamatos.

A tanulókkal történő kapcsolattartás másik felülete a KRÉTA, amelyhez a szülőknek is van hozzáférésük.

Központi, digitális munkarenddel kapcsolatban az alábbi e-mail címre írhatnak a szülők: onlineoktatas@bgeger.hu

 Az iskola elhagyása:

A rend betartásának egyik sarkalatos pontja, hogy a tanulók ne gyülekezzenek! Ezért a 9. évfolyam csak az A és B épület belső udvaraiba mehet a tanterem elhagyása után a szünetekben!

A 10-12-14. évfolyam csak a páros szünetekben, a 11-13. évfolyam csak a páratlan szünetekben használhatja a két épület közötti közösségi teret! Kérem, hogy követeljék meg a gyermeküktől, hogy a buszról leszállva se gyülekezzenek a környező épületek előtt, és ne szemeteljék tele a köztereket sem! A környezet tisztán tartása az iskola körül is kötelező!

 Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Kérem Önöket, hogy a háttérből támogassák az intézkedéseink maximális betartatását!

A tanulónál mindig legyen maszk! Figyelmeztessék gyermekeiket az iskolai rend, fegyelem betartására! Követeljék meg, hogy iskolánk jó hírnevét erősítsék, bárhol is járnak!

2020. szeptember 15.

Köszönettel: Uzelman Tamás

igazgató

Download (PDF, 474KB)

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Tanévkezdés 2020. szeptember 1.

A 2020/2021-es tanév 2020. szeptember 1-én kezdődik. Az osztályokat reggel 7:45-re várjuk.

A tanévnyitó ünnepségre osztályszinten kerül sor 8 órától.

A felsőbb évfolyamoknak 4 osztályfőnöki óra kerül megtartásra, míg a 9. évfolyamon és a 2 éves érettségit adó nappalis képzésen az első napon tartjuk a tanévkezdési tréninget 13 óráig, ahol a tanulóknak lehetőségük lesz megismerkedni egymással, az osztályfőnökükkel és az iskolával.

Az osztályok terembeosztását a portán és a bejárati ajtókon is elhelyezzük.

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Javítóvizsga időpontok

Az augusztusi javítóvizsga időpontjai iskolánkban: 2020. 08. 25.  8.00 és 2020. 08.26  8.00 A vizsga beosztás a kifüggesztésre kerül az A ép. bejáratánál Fontos ! A javító vizsga előtti konzultációra van lehetőség 2020.08.17.-én 8.00 – 11.00 valamint 2020.08.24.-én 9.00- 13.00 időpontokban.

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Megváltozott iskolánk neve

A szakképzési törvény hatályosuló rendelkezései miatt megváltozott iskolánk neve, új nevünk:

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Tanévzáró ünnepség 2020. június 29. 8 óra

Tanévzáró ünnepségünket 2020. június 29-én (hétfőn) 8 órától tartjuk osztályonként. Mindenkit a saját osztálytermébe várunk a tanév lezárására és a bizonyítványok átvételére!

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

TÁJÉKOZTATÓ BEIRATKOZÁSRÓL A 2020/2021-ES TANÉVRE

Beiratkozás időpontjai 2020.06.22. (hétfő) 8:00 óra   1/9/A gépi és CNC forgácsoló (ZF csoport), 1/9/B hegesztő 10:00 óra 1/9/A gépi és CNC forgácsoló (iskolai csoport), 1/9/B központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 2020.06.23. (kedd) 8:00 óra   1/9/C karosszérialakatos 1/9/C járműfényező 1/9/D mechatronikus karbantartó 9/A    közlekedésgépész (technikum) 10:00 óra 1/9/C villanyszerelő 1/9/D autógyártó 2020.06.24. (szerda) 8:00 óra   1/9/E kőműves 1/9/F asztalos 10:00 óra 1/9/E festő, mázoló, tapétázó 1/9/F divatszabó   Beiratkozás menete A beiratkozás személyesen történik, melyre várjuk a tanulót és  törvényes képviselőjének megjelenését a fent megadott időpontban. A beiratkozás adminisztratív terheinek csökkentésére lehetőség van a KRÉTA e-Ügyintézés felületén online módon, 2020. június 15-től 2020. június 18-ig a tanuló adatainak a beküldésére a „Beiratkozás középfokú intézménybe”(BKI) folyamat segítségével. Ebben az esetben is személyesen történik a beiratkozás, csak előzetesen online módon be lehet küldeni a kért dokumentumokat, így a beiratkozás időtartama rövidülhet. Az elektronikus beiratkozásról a segédanyag az alábbi linken érhető el: https://drive.google.com/file/d/1VlXm-UbKTKbxFX1CrEtbKbYrLHRMGVCj/view?usp=sharing   Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatja.   A tanuló diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, 2020. július 8-ig 8-14 óráig, ezt követően az ügyeleti napokon, az ügyeleti időtartam alatt is benyújthatja az iskolához.   A beiratkozó hozza magával az alábbiakat: -   személyazonosító igazolvány -   lakcímkártya -   TAJ kártya -   Kormányablak által kiállított, NEK azonosítót tartalmazó adatlap (Legelőször a Kormányablaknál elkészítik a tanuló fényképét és adatlapját, melyet hozni kell a beiratkozásra, és így lehet megigényelni a diákigazolványt) -   3000 Ft tanévkezdési támogatás (dokumentációs támogatás, sportkör, diákönkormányzat támogatása) -   általános iskolai bizonyítvány Ha a tanuló -   sajátos nevelési igényű, akkor a szakvélemény fénymásolata, ha még nem érkezett be az iskolába hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, akkor az azt igazoló dokumentumok fénymásolata szükséges ha még nem érkezett be az iskolába

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Komplex szakmai vizsgák időpontjai 2020

Download (PDF, 303KB)

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Tájékoztatás szakmai vizsgáról

Download (PDF, 218KB)

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Irány a nagyvilág!

Iskolánk az Erasmus+ KA1 Program keretében pályázatot nyert, 2019-1-HU01-KA116-060191 „Let’s go to world”, amely lehetőséget biztosított tanulóink számára külföldi szakmai gyakorlatra novemberben és decemberben Olaszországban, Milánóban. A hathetes szakmai gyakorlatra 12 tanuló utazott, 11 autószerelő és egy hegesztő. A kísérőtanár Kökényné Czeglédi Veronika angol nyelvszakos tanár volt, aki az első három napon segítette a tanulókat, majd a hazautazás előtti három napon is részt vett a záróeseményekben.

Erről a hathetes gyakorlatról tartottak élménybeszámolót a diákok az intézmény pedagógusainak és oktatatóinak januárban. Február hónapban pedig az intézmény tanulói előtt beszéltek arról, hogy hogyan utaztak ki Milánóba, mit csináltak ott, mit tanultak és milyen szabadidős tevékenységeket végeztek.

 

Let’s go to world

Students from our school travelled to Milan with the help of Erasmus + Vocational Student Mobility with teacher Veronika Kökényné Czeglédi. 12 people (car mechanic, auto electronics mechanic, welding student) started their 6-week internship on November 4th and finished on December 13th.

The accompanying teacher helped the students for the first three days, and then took part in the closing events for the three days before the trip home.

This six-week internship was reported by students to the teachers and trainers of the institution in January. In February they visited clasees and talked about how they travelled to Milan, what they did there, what they learned and what leisure activities they did.

Kökényné Czeglédi Veronika, angol nyelvszakos tanár

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

TÁJÉKOZTATÁS ÉRETTSÉGIZŐKNEK!

Hivatkozva a Kormány 119/2020. (IV. 16) rendeletére a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák május-júniusi szervezéséről és lebonyolításáról tájékoztatjuk az érettségizőket. A vizsgák letétele csak azoknak kötelező, akik a felsőoktatásban továbbtanulnak. A többi végzős számára lehetőség, hogy most, amikor a legjobban felkészültek, letehessék az érettségi vizsgát. A vizsgák lebonyolítása során biztosítjuk a veszélyhelyzet miatt kiadott 71/2020. (III: 27.) Kormányrendeletben foglaltak betartását. Csak írásbeli vizsgát kell tenni, melynek időpontjai:

  • május 4. 9.00 óra: magyar nyelv és irodalom
  • május 5. 9.00 óra: matematika
  • május 6. 9.00 óra: történelem
  • május 7. 9.00 óra: angol nyelv
  • május 8. 9.00 óra: német nyelv
  • május14. 8.00 óra: ágazati szakmai vizsgatárgyak

A kijavított dolgozatok megtekintésének napja: május 28. Ha vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, szóbeli vizsgát tehet. Időpontja: június 11-12. Kedves Fiatalok! Kérem, hogy felelősségteljes döntést hozzatok! Aki nem kíván ebben a vizsgaidőszakban leérettségizni, az megteheti az őszi vagy 2020/2021. május-júniusi vizsgaidőszakban (ehhez az iskola felkészítő órákat nem tud biztosítani). A vizsgázó kérheti a vizsgajelentkezésének törlését az Oktatási Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon. A határidő 2020. április 21., elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlásnak helye nincs. A szakmai vizsgákról a későbbiek során tájékoztatunk minden érintettet. 2020. április 17. Uzelman Tamás igazgató

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva