Felkészítő foglalkozások

Beszámoló a felkészítés eredményességéről

 

A kurzusokat tartó pedagógusok értékelése :

Intézményünk évek óta több különböző pályázatban vesz részt és ezekről a projektjeinkről sokat beszélgetünk egymás között és a hivatalos munkaközösségi és tantestületi értekezleteken is. A különböző iskolai fórumokon így több alkalommal szóba került az Erasmus + KA 1 Közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása projekt is. Ennek az lett a következménye, hogy a felkészítő órákon nemcsak a kurzusokra kiutazó kollégák vettek részt, hanem valamelyiken jóval többen.  A tantestületből egyre több pedagógust foglakoztat a gondolat, hogy esetlegesen egy következő pályázatban ők is részt vegyenek majd, mivel ezek a pályázatok és a kurzusok mindegyike rendszerint nagyon jól sikerül(t), jó eredménnyel zárul(t) és rengeteg pozitív hozománya van az iskolai munkafolyamatokra, illetve a tanár kollégák feltöltődésének is egy kiváló lehetősége ez.

Három különböző tematikájú felkészítő kurzust tartottunk.

-         4 x 3 órában angol idegen nyelvűt

-         2 x 5 órában módszertanit

-         1 x 5 órában kulturálist

Ezeken ráhangolódtunk a nemzetközi projektekre, lélektani felkészítésben részesültünk és hasznos, előzetes ismereteket kaptunk a célországokról.

A jelenléti íveken olvasható a résztvevők névsora és a foglalkozási naplóban a tematika. Mindent fotókkal is dokumentáltunk.

A kulturális felkészítéssel Jászberényiné Kovács Katalin tanárnő lett megbízva: 2017. 05.11-én kora délutántól tartotta meg – összesen öt órát.  Az első óra Izlandról, a második óra Írországról, a harmadik óra Spanyolországról szólt, majd a negyedik órában ismeretterjesztő filmeket néztünk, a záró, ötödik órán pedig az új ismeretek elmélyítésére játékos feladatokat oldottunk meg. Mind a három országnak nagy vonalakban megismerkedtünk a történelmével. Beszélgettünk a jelenlegi politikai helyzetről, hazánkhoz való kapcsolódási pontjaikról. Nagy falitérképek segítségével apró részletességgel áttekintettük az országok elhelyezkedését, természetföldrajzi és éghajlati jellemzőit, megkerestük az országok  főbb városait. Képeken és kis filmeken keresztül bepillantottunk a kulturális kincseikbe, a legfőbb nevezetességekről is esett szó. A fővárosoknak, Rejkjaviknak, Dublinnak és Madridnak külön blokkot szenteltünk. A kurzust egy villámkérdés-villámválasz feladattal zártuk, mely 3 x 10-es blokkból állt és jól eső érzéssel nyugtáztuk, hogy bátran és felkészülten vághatunk neki az előttünk álló nagy utazásnak, hiszen sok lényeges és hasznos információval gazdagodtunk mind a három államról.

Az angol módszertani felkészítéssel Kökényné Czeglédi Veronika tanárnő lett megbízva.  A felkészítés négy alkalommal három óra időtartalmú volt. A tanárnő igyekezett olyan témákat választani, ami a mindennapi élethez kapcsolódik. Így főleg szituációs helyzeteket gyakoroltak a résztvevők. Az órákon „eljutottak” étterembe, vásárolni, a postára, orvoshoz és hotelbe. Vettek buszjegyet, vonatjegyet, útbaigazítást kértek és társalgást folytattak az időjárásról. Az utolsó alkalom végén, még egy rövid összegzésre is sor került.

A módszertani felkészítéssel Bodor Sarolta tanárnő lett megbízva. 2017. május 15-én és 17-én délután is 5-5 óra tréninget tartott a jelenlévőknek. A gyakorló pedagógusokat arra kérte, hogy gyűjtsék össze saját kedvelt és gyakran használt módszereiket. Megbeszélték mindezek előnyeit, esetleges nehézségeit. Megvitatták az IKT eszközök használatában rejlő lehetőségeket, az ehhez szükséges ideális technikai feltételek meglétét illetve hiányosságait. Új illetve már jól bevált csoportalakítási technikákat elevenítettek fel, a kooperatív tanulási technikák átgondolásával együtt. Megismerkedtek a még kevésbé használt mozaik, illetve KIP módszerrel is. A tréningen sok gyakorlati feladatot végeztek a kollégák, a végén mindenkinek lehetősége nyílt megfogalmazni  egy önreflexiót, végiggondolni, mit tud hasznosítani munkája során az itt elhangzottakból

Összegezve: nagyon aktívan és nagyon hasznosan telt mindhárom kurzus, a részt vevők jól érezték magukat és sokat profitáltak a hallottakból, megtapasztaltakból.

 

Eger, 2017. 05. 19.