Felkészítő foglalkozások

Beszámoló a felkészítés eredményességéről

 

A kurzusokat tartó pedagógusok értékelése:

Intézményünk évek óta több különböző pályázatban vesz részt és ezekről a projektjeinkről sokat beszélgetünk egymás között és a hivatalos munkaközösségi és tantestületi értekezleteken is. A különböző iskolai fórumokon így több alkalommal szóba került az Erasmus + KA1 Közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása projekt is. Ennek az lett a következménye, hogy a felkészítő órákon nemcsak a kurzusokra kiutazó kollégák vettek részt, hanem valamelyiken jóval többen.  A tantestületből egyre több pedagógust foglakoztat a gondolat, hogy esetlegesen egy következő pályázatban ők is részt vegyenek majd, mivel ezek a pályázatok és a kurzusok mindegyike rendszerint nagyon jól sikerül(t), jó eredménnyel zárul(t) és rengeteg pozitív hozománya van az iskolai munkafolyamatokra, illetve a tanár kollégák feltöltődésének is egy kiváló lehetősége ez.

Három különböző tematikájú felkészítő kurzust tartottunk.

-          6 x 2 órában angol idegen nyelvűt

-          2 x 5 órában módszertanit

-          1 x 5 órában kulturálist

Ezeken ráhangolódtunk a nemzetközi projektekre, lélektani felkészítésben részesültünk és hasznos, előzetes ismereteket kaptunk a célországokról.

A jelenléti íveken olvasható a résztvevők névsora és a foglalkozási naplóban a tematika. Mindent fotókkal is dokumentáltunk.

Az angol módszertani felkészítéssel Kökényné Czeglédi Veronika tanárnő lett megbízva:

A felkészítés hat alkalommal két óra időtartalmú volt. A tanárnő igyekezett olyan témákat választani, ami a mindennapi élethez kapcsolódik. Így főleg szituációs helyzeteket gyakoroltak a résztvevők. Az órákon „eljutottak” étterembe, vásárolni, a postára, orvoshoz és hotelbe. Vettek buszjegyet, vonatjegyet, útbaigazítást kértek és társalgást folytattak az időjárásról. Az utolsó alkalom végén, még egy rövid összegzésre is sor került.

 

A kulturális felkészítéssel Jászberényiné Kovács Katalin tanárnő lett megbízva:

2019. április 30-án, egy egész délután (5 órás blokkban) történt a kulturális felkészítés.

A délutánon nemcsak a kurzusokra kiutazó kollégák vettek részt, hanem több mint 20 fő, tehát a vártnál jóval többen.  Voltak olyanok is, akiket egyszerűen a nevezetes, híres városok bemutatása érdekelt.

Egy hosszú és részletes PPT-t készíült erre az alkalomra. Több napig készítette ehhez az anyagot, hogy minden kiutazó alapos és mély ismereteket kapjon. Célországaink: Olaszország, Spanyolország, Görögország és Portugália, valamint Izland voltak. Izlandra ő maga utazott, így arról esett a legkevesebb szó, ráadásul a kolléganő márciusban vett részt a kurzuson, tehát már hazaérkezett, mikor ez a felkészítés zajlott a kollégáknak.

Minden célországnak megismerkedtek a történelmével, kiemelve az évszázadok alatti legfontosabb eseményeket, évszámokat. Beszélgettek a jelenlegi politikai helyzetről, a hazánkhoz való kapcsolódási pontokról. Nagy falitérképek segítségével, apró részletességgel áttekintették az országok elhelyezkedését, területi és demográfiai adataikat, természetföldrajzi és éghajlati jellemzőiket, megkeresték az országok főbb városait. Képeken és kis filmeken keresztül bepillantottak a kulturális kincseikbe, a legfőbb nevezetességekről is esett szó. A fővárosoknak (Athén, Reykjavik) és a célvárosoknak (Barcelona, Faro, Larissza, Firenze) és azok látnivalóinak külön egységet szenteltek.

Jól eső érzéssel nyugtázta a felkészítést végző, hogy bátran és felkészülten vághatnak neki a kollégák az előttük álló nagy utazásnak, hiszen sok lényeges és hasznos információval gazdagodtak.

 

A módszertani felkészítéssel Barta Bernadett iskolapszichológus lett megbízva. 2019. április 17-én és 25-én délután is 5-5 óra tréninget tartott a jelenlévőknek. A gyakorló pedagógusokat arra kérte, hogy gyűjtsék össze saját kedvelt és gyakran használt módszereiket. Megbeszélték mindezek előnyeit, esetleges nehézségeit. Megvitatták az IKT eszközök használatában rejlő lehetőségeket, az ehhez szükséges ideális technikai feltételek meglétét illetve hiányosságait. Új illetve már jól bevált csoportalakítási technikákat elevenítettek fel, a kooperatív tanulási technikák átgondolásával együtt. Megismerkedtek a még kevésbé használt mozaik, illetve KIP módszerrel is. A tréningen sok gyakorlati feladatot végeztek a kollégák, a végén mindenkinek lehetősége nyílt megfogalmazni  egy önreflexiót, végiggondolni, mit tud hasznosítani munkája során az itt elhangzottakból.

Összegezve: nagyon aktívan és nagyon hasznosan telt mindhárom kurzus, a részt vevők jól érezték magukat és sokat profitáltak a hallottakból, megtapasztaltakból.

 

Eger, 2019. június 6.