Induló osztályok, szakmák

Pályaválasztási felelős: Bózsóné Szabó Ágnes 36-312-166/136 Iskolatitkár: Liptai Emese 06(36)-312-166/107

A 2014/2015. tanévre az Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium az alábbi továbbtanulási lehetőségeket kínálja:

I. Szakközépiskola (4+1 év) 01  Szakközépiskola (4+1 év) gépészet ágazatban. 9-12. évfolyamon általános közismereti képzés (idegen nyelv választási lehetőség angol vagy német) mellett gépészet szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból valamint a gépészeti ismeretek szakmai tárgykörből. Az  érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra, 1 további tanév sikeres teljesítése után gépgyártástechnológiai technikus vagy gépi forgácsoló végzettség megszerzésére valamint a gépészet területén fémtermék összeszerelő munkakör betöltésére. Felvehető létszám: 34 fő. 02  Szakközépiskola (4+1 év) közlekedésgépész ágazatban. 9-12. évfolyamon általános közismereti képzés (idegen nyelv választási lehetőség angol vagy német) mellett közlekedés szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból valamint a közlekedési ismeretek szakmai tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra, 1 további tanév sikeres teljesítése után autószerelő vagy autóelektronikai műszerész végzettség megszerzésére valamint a közlekedésgépészet területén karosszéria összeszerelő munkakör betöltésére. Felvehető létszám: 34 fő. 03  Szakközépiskola (4+1 év) építőipari ágazatban. 9-12. évfolyamon általános közismereti képzés (idegen nyelv választási lehetőség angol vagy német) mellett építészet szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból valamint az építészeti ismeretek szakmai tárgykörből.  Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra, 1 további tanév sikeres teljesítése után magasépítő technikus végzettség megszerzésére valamint az építőipar területén szerkezeti szerelő munkakör betöltésére. Felvehető létszám: 34 fő.
II. Szakiskola (3 év) A jelenleg nyolcadikos tanulók számára a következő szakmák indítását tervezzük.A teljes képzési idő 33 %-ában  közismereti oktatás (idegen nyelv választási lehetőség angol vagy német), 67 %-ában szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyik. Sikeres szakmai bizonyítvány megszerzése a következőkben felsorolt munkakörök betöltésére jogosít valamint igény esetén további 2 tanév sikeres teljesítése után érettségi bizonyítvány szerezhető. Iskolai tanműhelyeinkben indított csoportok max. létszáma 14 fő.

KÓD Szakma neve OKJ szám
04

Asztalos

34 543 02
05

Ács

34 582 01
06

Festő, mázoló, tapétázó

34 582 04
07

Kőműves és hidegburkoló

34 582 08
09

Épület- és szerkezetlakatos

34 582 03
10

Gépi forgácsoló

34 521 03
11

Hegesztő

34 521 06
12

Ipari gépész (korábban géplakatos elnevezéssel)

34 521 04
13

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

34 582 09
14

Női szabó

34 542 06
15

Villanyszerelő

34 522 04

A szakmai beiskolázás feltétele az orvosi alkalmasság, és megfelelő létszám (min. 10 fő) megléte. A vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja: 2013.05.01.-31. között, külön értesítés alapján. Az előzetesen felvételt nyert, de orvosilag nem alkalmas tanulók részére az iskola egyéb képzési rendszerében továbbtanulási lehetőséget biztosítunk. Felvételi vizsgát nem szervezünk. A felvételi sorrend kialakításának elvei: 1. Tanulmányi eredmény (7. év végi és 8. első félévi tanulmányi átlag magyar nyelv és irodalomból, történelemből, idegen nyelvből, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából.) 2. Azonos tanulmányi eredmény esetén előnyben részesítjük az iskolához közelebbi lakóhellyel rendelkező tanulókat. 3. Teljes azonosság esetén a fiatalabb életkort részesítjük előnyben. A 9. évfolyamra jelentkezőknél kérjük megjelölni: – az elsajátítandó szakmát – a választott idegen nyelvet (német vagy angol) Jelentkezési lapok beadási határideje: 2014. február 15.

III. Szakiskolai szakmai képzés (2 év) 10 évfolyam közismereti oktatást sikeresen teljesítők részére OKJ szerinti szakképzést indítunk (kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében) a következők szerint:

Szakképesítés megnevezése és OKJ száma Egyéb megkötések

Asztalos 34 543 02

Iskolai tanműhely
CNC gépkezelő 35 521 01 Szakmai előképzettséggel

Gépi forgácsoló 34 521 03

Iskolai tanműhely

Villanyszerelő 34 522 04

Iskolai tanműhely
IV. Szakközépiskolai szakmai képzés (1 vagy 2 tanév)Érettségivel rendelkezők részére OKJ szerinti szakképzést indítunk (kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében) a következők szerint:

Szakma megnevezése OKJ száma Képzési idő

Magasépítő technikus

54 582 03 2 év
Autószerelő 54 525 02 2 év
Autóelektronikai műszerész 54 525 01 2 év
Autótechnikus 55 525 01 1 év esti tagozaton (ráépüléses szakképzés)

Szakképző évfolyamra történő beiskolázásnál figyelembe vesszük az iskolai, szakmai előképzettséget, a pályaalkalmassági, a szakma alkalmassági és az egészségügyi követelményeket. A szakmai alkalmassági vizsgálat: az adott szakma bemeneti kompetenciáinak vizsgálata írásbeli és szóbeli formában. A felvételi sorrend megállapítása: 1. Magasabb iskolai végzettség megléte. 2. Kompetencia vizsgálat eredménye. 3. Azonos 1.és 2. pontban meghatározott adottságok esetén előnyt élvez a tankötelezettségét teljesítő, és az iskolával tanulói jogviszonyban lévőtanuló. Jelentkezési és mérési határidők: 1. körben Jelentkezési határidő: 2014. március 01. Kompetencia mérés: 2014. március (Külön értesítés alapján.) Orvosi vizsgálat: 2014. március – április (Külön értesítés alapján.) 2. körben Jelentkezési határidő: 2014. május 01. Kompetencia mérés: 2014. 05. 31.-06.15. között (Külön értesítés alapján.) Orvosi vizsgálat: 2014. június 15. után (Külön értesítés alapján.)

Felvételt nyert tanulóink számára saját kollégiumban elhelyezési, valamint éttermünkben kedvezményes étkezési lehetőséget tudunk biztosítani.A tanulói igényeket is figyelembe véve, az alábbi ingyenes szabadidős tevékenységek közül lehet választani: – Színjátszókör – Énekkar – Rajzkör – Sportkör (futball, kézilabda, asztalitenisz, atlétika) – Honismereti szakkör Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad: Liptai Emese iskolatitkár 36/312-166/107 Jelen beiskolázási lehetőségek változhatnak jogszabályi módosulások valamint későbbi fenntartói döntések alapján.Iskolánk lehetőségeit, oktatási kínálatunkat nyílt napok keretében mutatjuk be az érdeklődő nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek.

A nyílt napok időpontjai: 2013. december 02. 9 óra- Eger, Kertész u. 128. Gépészet, elektronika szakmacsoport Közlekedés szakmacsoport
2013. december 04. 9 óra – Eger, Vincellériskola u. 1. Építészet, faipari szakmacsoport

 

HÍD II.

20 hónapos HÍD II program

Kód: H 2: A) változat: – inkább felzárkóztató, kevesebb a szakmai ismeret, szakmai vizsga után részszakképesítést ad: asztalosipari szerelő Kód: H 2 B: B) változat: – a felkészültebbeknek, több szakmai ismeret, szakmai vizsga után részszakképesítést ad: famegmunkáló

10 hónapos HÍD II program

Kód: H 2 C: C) változat: – felkészít a középiskolai képzésre: ha nem akarja ismételni a 8. osztályt, de betegség vagy más ok miatt lemaradt, a C változatban pótolhatja tudását, majd középiskolában folytathatja a tanulmányait

Szakiskolások középiskolája – kétéves esti tagozat

A szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló – közismereti tanulmányainak és teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával – folytathatja tanulmányait olyan kétéves középiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire.

Felnőttek szakközépiskolája – négyéves esti tagozat

Az jelentkezhet, aki betöltötte a 16. életévét, és rendelkezik 8 osztállyal.

Eger, 2013. október 25. Uzelman Tamás intézményvezető