Dormitory

A Bornemissza Gergely Szakközépiskola kollégiumának története több, egymástól lényegesen eltérő szakaszra bontható. Az első korszak a Munkaerő Tartalékok Hivatalának időszaka, röviden MTH. Az akkori intézeti diákotthon a Kossuth utcai ferences rendi templom egy emeletes kolostorépületében lett kialakítva.

A második korszak kezdete az 1950-es évek végére tehető, miután a szakoktatás a Munkaügyi Minisztérium (MüM) hatáskörébe került. 1973-ra teremtődtek meg a kollégiummá válás feltételei. A közösségi élet szervezettebbé, eredményesebbé vált, így a diákotthon méltán érdemelte ki a kollégium címet 1973. május 12-én.

Erre az időre, illetve a következő évre tehető a harmadik szakasz kezdete: 1974-ben adták át az új, Kertész úti épületet. Ekkor nyílt meg a leánykollégium a Kossuth Lajos utcában, majd később az Úttörő úton. Kiemelkedő programok ebből az időszakból: részvétel a kollégiumok közötti versenymozgalomban, bronz, ezüst és arany oklevelek elnyerése.

A kollégium jelenlegi korszakának kezdete a rendszerváltozás környéke. 1997-ben megszünt az Úttörő úti leánykollégium, az átszervezés során lányaink a Kertész úti épületben lettek elhelyezve. A szabadidő tartalmas eltöltése fontos nevelési tényező. Eredményesen működnek a különböző szakkörök: illemtan és sakk szakkör, filmklub, Net-klub és angol társalgási szakkör. Ezen kívül vetélkedők, egyéb kulturális jellegű megmozdulások, ismeretterjesztő és felvilágosító előadások, házi bajnokságok színesítik még a palettát. Rendelkezünk kondicionáló termekkel, lehetőségük van a fiataloknak szabadidejükben asztali focizni, biliárdozni, asztaliteniszezni. Részt veszünk az Eger város kollégiuma között megrendezésre kerülő kulturális és sport versenyeken.

A kollégium alapvetően a Bornemissza Gergely Szakközépiskola vidéken lakó tanulóinak elhelyezésére szolgál, akik a napi bejárással az iskolalátogatást nehezen tudják megoldani, illetve az túl sok időt és fáradtságot jelentene. Rajtuk kívül más tanintézetek tanulói is helyet kapnak itt: gimnazisták, szakközépiskolások, főiskolások, felsőfokú szakképzésben résztvevők és fiatal dolgozó szakemberek.

Az épület komfortfokozata az előírt követelményeknek megfelel. A tanulók elhelyezésére három személyes lakószobák állnak rendelkezésre, (ágyneműtartós heverőkkel, saját szekrényekkel) továbbá a tanulás, a kulturált szabadidő eltöltése céljára alkalmas helyiségek is. Ezek felszereltsége kielégítő. Számítástechnikai termünkben internet kapcsolat áll a kollégisták rendelkezésére, jól felszerelt konyha működik a lányszinten, melyet a fiúk is használnak.

A nevelőtestület tagjai rendelkeznek szaktanári képesítéssel. A kollégisták tanulócsoportokba szervezve végzik mindennapi feladataikat. Fontosnak tartjuk a diákönkormányzat szerepét a kollégiumi élet szervezésében, valamint a kollégisták érdekképviseletében. Kiemelt helyet foglalnak el a kollégiumi közösség életében a hagyományos rendezvényeink: a meghitt Karácsony estek, emlékezetes ballagási ünnepségek, sport délutánok, játékos vetélkedők. A kollégium nevelőtestületének kapcsolata a partner oktatási intézményekkel, valamint a szülői házzal kiegyensúlyozott, korrekt.