Team for Hungarian, History, Geography and Art

babits

“Az ember szavakkal gondolkodik, és szavakkal csatázik. A legmagasabb fegyver a gondolat és a szó. Élesítsd e fegyvereidet, hogy megállhass az élet harcában, mert az élet harc, s az erős ‘megállja’.”

Babits Mihály

Bemutatkozás

A munkaközösség a 2012-13. tanévben alakult,  magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz és rajz  és vizuális kultúra tantárgyakat tanító pedagógusokat fogja össze.

A munkaközösség fő feladatának tartja a főként reál-és műszaki érdeklődésű tanulók humán műveltségének növelését, amely elengedhetetlen feltétele a sikeres mindennapi kommunikációnak, a világban történő mindennapi események értelmezésének, a hagyományok tiszteletének az internet korában is. Legalább ilyen fontos az olvasás megkedveltetése, az olvasási kultúra fejlesztése a szakközép-és szakiskolai képzésben egyaránt.

A szakiskolai tanulmányok szervesen illeszkednek a választott szakma tanulásához: a tananyagot összehangoljuk a munka világában szükséges kompetenciák fejlesztésével.

A szakközépiskolában természetesen az elsődleges cél a sikeres érettségi vizsga, ehhez a tanulók minden támogatást megkapnak a tanórákon és azokon kívül is: számos pályázati-és versenylehetőség áll a diákok rendelkezésére tudásuk, ismereteik és ismeretségeik kibővítésére.

A tanítás mellett fontosnak tartjuk a pedagógiai nevelőmunkát is: közösségünk minden tagja osztályfőnök is, számos olyan képzésen vettük részt az évek során, amelyek érzékenyebbé tettek a kamaszok problémái iránt, és megtanítottak az esetleges konfliktusok gyors és hatékony kezelésére.

A munkaközösség tagjai:

Győr Gabriella munkaközösség-vezető, magyar nyelv és irodalom, történelem
Elek Ilona magyar nyelv és irodalom
Herkules Helga magyar nyelv és irodalom
Hevesi Mária magyar nyelv és irodalom
Horváth Anna magyar nyelv és irodalom
Jászberényiné Kovács Katalin történelem, földrajz
Kerekes András magyar nyelv és irodalom, történelem
Pergéné Mankovics Anikó igazgató helyettes, magyar nyelv és irodalom
Takács Tibor történelem, földrajz
Tóthné Antal Violetta rajz és vizuális kultúra
Zeleiné Hidvégi Katalin történelem

Szóbeli érettségi követelmények a MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM tantárgyból

Szóbeli földrajz érettségi témakörök

Szóbeli érettségi témakörök TÖRTÉNELEM tantárgyból

 Pályázatok, versenyek

- XX-XXI. század- a te századod az irodalomban, a Bródy Sándor Könyvtárral közös pályázat hátrányos helyzetű tanulók részére, melynek célja a szövegértési képességek fejlesztése, az olvasás megszerettetése.


- A könyvtárral közösen a Gárdonyi-emlékév tiszteletére vetélkedőt hirdettünk az iskola tanulói részére.
A versenyen 9 csapat indult. Az első forduló elég szoros eredménnyel zárult.
A második forduló után rendhagyó irodalomórát, s a Gárdonyi-kiállítás meglátogatását tervezzük.

- „Európa” – SZAKE által hirdetett országos verseny, témája az Európai Unió, 2 írásbeli és egy szóbeli forduló
- 6 fordulós földrajz levelezős verseny – a debreceni TIT által szervezett
- „Tarsoly” Egyesület keretében „A mi Európánk” 3 fordulós vetélkedő
- „Olvasni Jó” verseny: előre megadott regények elolvasása és feladatlapokon keresztüli feldolgozása
- „Magyarország az én hazám” – SZAKE által hirdetett országos honismereti verseny, témája Kelet-Magyarország. Két írásbeli egy szóbeli forduló.
- Bornemissza Gergely és kora vetélkedő szervezése általános iskola 7-8. osztálya részére, 2 internetes és 1 szóbeli forduló
- Szépkiejtési verseny