Team for Sport

A munkaközösség tagjai:

Juhász Gyula – testnevelés
Kovács Krisztián – testnevelés

Tantárgyi követelmények

Fontos szerepet kapnak testnevelés órán a játékos feladatok. Az egyoldalú szellemi leterheltség hatásainak csökkentése érdekében tudatosan választjuk a rendszeres testmozgást.

Az iskola feltételei lehetővé teszik a sokoldalú és változatos foglalkoztatást. Úszás, valamint úszó érettségi felkészítésre is van lehetőség.

A játékok, csapatsportok megismerése és ezekkel egyszerű mozgás elsajátítása. A mozgásműveltség és a motorikus képesség az életkoruknak megfelelően fejlődjön.

Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok.

A labdakezelés egyszerű módjai (labdavezetés kézzel, lábbal; átadások, átvételek helyben, majd tovahaladással). Labdaérzék fejlesztő gyakorlatok. Gól- és pontszerzés egyszerű megoldásai (fektetett dobás, kapura lövés, belsővel, belső csüddel). Játék egyszerűsített szabályokkal. Labdás testnevelési játékok. Speciálisan előkészítő, labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok.

Érettségi követelmények

KÖZÉPSZINT
A szóbeli vizsga jellemzői

A felhasználói tudás mérésére “A” és “B” tételsorból húznak a vizsgázók. Az “A” téte­lek kérdéseire, utasításaira adott esszé típusú feleletek az ismeretek önálló felhasználását, ér­tel­mezését, alkalmazását mérik.
A “B” tételsor a nélkülözhetetlen fogalmi ismeretek megbízhatóságát méri.
A tételsorban testnevelés elméleti, testkultúrával kapcsolatos, egészségtani és szervezési kér­déseket, feladatokat tartalmazó kérdések fordulnak elő.

Gyakorlati követelmények
Torna, atlétika, labdajátékok sportágakban választható szerek és játékok készség szintű ismerete.
Kötélmászás és 64 ütemű szabadgyakorlat bemutatása.

Érettségi témakörök

Eseményeink

 1. szeptember 20-30. között: Atlétika tehetségkutató futóverseny, csak elsősöknek, 2012m futás az Iskolában
 2. szeptember 20-30. között: Futball tehetségkutató torna csak elsősöknek
 3. október 4.:                        Kegyeleti váltófutás (10 fős leány és fiú, külön-külön)
 4. október 10-20.:                 Kosárlabda-újonc bajnokság (leány-fiú)
 5. október 23.:                      Természetjáró teljesítménytúra
 6. október 01-nov. 30.:         A város legjobban futballozó osztálya (leány, fiú)
 7. november 10-15.:             Kézilabda – IV. kcs. leány-fiú kupa
 8. november 21.:                  Kemény Ferenc Sportnap
 9. december 15-20.:             Labdarúgás- Karácsonyi Kupa
 10. január 25-30.:                   Torna-leány-fiú egyéni és csapatverseny
 11. január 20-25.:                   Atlétika-ügyességi teremtorna
 12. március 15.:                      Kézilabda torna
 13. március 15-20.:                 Mezei futóverseny
 14. március 20-május 10.:      A város legjobban futballozó osztálya, döntők
 15. április 1-5.:                       Természetjáró túra
 16. április 01-30.:                   Kosárlabda- a város legjobban kosárlabdázó osztálya (leány-fiú)
 17. április 10-20.:                   Atlétika városi bajnokság
 18. május 10-20.:                    Úszás-városi bajnokság
 19. május 5-30.:                      Röplabda-kézilabda-kosárlabda-labdarúgás (kispályás) kupa

Egyéb információk pl. Kulturális programok Egerben
Hasznos linkek
Kerékpározás: http://www.programturizmus.hu/tdestination-kerekparos-programok.html
Sport és szabadidő: http://www.sportpiac.hu/index.php?oldal=programajanlo
Tájfutás: http://www.egrispartacus.atw.hu/
Testépítés: http://body.builder.hu/