Iskolaegészségügyi szolgálat

Tájékoztató
az Iskola-egészségügyi Szolgálat működéséről
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium

 Az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók elsősorban betegségmegelőző jellegű egészségügyi ellátását.

A jogszabályi háttért a 26/1997. NM. rendelet biztosítja.

Az iskola-egészségügyi Szolgálat tagjai:
Iskolaorvos: Dr. Nagy Gabriella – gyermek és ifjúsági orvos
Iskolavédőnő: Feketéné Fontos Anikó
Rendelési idő: kedd, csütörtök, péntek 8-14 óráig
Védőnői fogadónapok: csütörtök, péntek 12-13 óráig
A rendelés helye: Iskolaorvosi Rendelő
Telefon:  36/ 312-166/117 m.

Fő feladatunk a tanulók szűrővizsgálatával a tünetszegény betegségek korai felismerése. A vizsgálatot követően a tanulókat tájékoztatjuk a talált elváltozásokról és a további teendőkről. Szükség esetén szakorvosi beutalót adunk, kérjük a vizsgálatok eredményét mutassák be nekünk. A 9. évfolyamos tanulók körében kérdőíves felméréssel tájékozódunk a lelki és életmódi, egészséget veszélyeztető tényezők iránt, a kérdőív eredményét minden tanulóval személyesen megbeszéljük, tájékoztatjuk őket az igénybe vehető lehetőségekről. Segítjük a krónikus betegségben szenvedők iskolai beilleszkedését, nyomon követjük gondozásukat, életvezetési tanácsokkal segítjük őket. A tanulók egészségi állapota és a szakorvosi leletek alapján az iskolaorvos jogosult a testnevelési felmentések elbírálására. Feladataink közé tartozik még a diáksport versenyek előtti, a pályaalkalmassági vizsgálatok végzése, az iskolai védőoltások adása, egészségnevelés.

Ha gyermekükkel kapcsolatban egészségügyi, magatartásbeli, lelki vagy egyéb probléma merül fel, készséggel állunk rendelkezésükre. A fenti telefonszámon előzetes időpont egyeztetés lehetséges a személyes konzultációhoz.

Egészségügyi elváltozás esetén a megfelelő szakma választásában is segítjük a tanulókat. Ha a tanuló feküdt kórházban vagy gondozásra járt-jár, az orvosi leleteket kérjük, hozza magával a szűrővizsgálatra. A szűrővizsgálat ideje az iskolával előre egyeztetett időpontban történik.

Betegrendelés nincs. A betegellátás elsősegély jellegű.

A tanuló az adott tanévben betölti a 16. életévét kötelező záró vizsgálaton kell részt vennie az iskola orvosi rendelőben. Ehhez kérnénk a szülők segítségét a mellékelt adatlap kitöltéséhez, melyet a tanulóval küldünk haza.

Szűrővizsgálatokról!

Kérjük, hogy a szűrővizsgálatra a tanulók hozzák magukkal a következőket:

  • Társadalombiztosítási kártyát
  • Védőoltási könyvet (2db – a 14 év felettit is)
  • Kórházi zárójelentéseket, orvosi leleteket. Ha van, a szemüvegét, szemészeti leletet.

Dátum: 2012.09.14.

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:

Dr. Nagy Gabriella                 Feketéné Fontos Anikó
iskolaorvos                               iskola védőnő