Library

Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek.
/Gárdonyi Géza/

Szeretettel üdvözlöm iskolai könyvtárunk honlapján!

Könyvtárunk az iskolai oktató-nevelő munka eszköztára, a diákok tanulásának és művelődésének szellemi bázisa. Állománya tükrözi iskolánk célkitűzéseit, pedagógiai programját. Legfontosabb feladatunknak tartjuk diákjainkat megtanítani az önálló ismeretszerzésre, és az ehhez szükséges eszközök (könyv, katalógus, elektronikus dokumentumok) használatára.

Könyvtárunk a főépület földszintjén található, három egymásból nyíló teremben. A könyvek nagyrészt szabadpolcon találhatók. A könyvtárban található berendezések és funkcionális terek lehetővé teszik, hogy egy időben lehessen tartani különféle programokat, tanórákat. Történhet elmélyült kutatás és tanulás, hangosabb tevékenység és a kölcsönzés, vagy akár egész osztály elhelyezése szakórán, könyvtári órán.

A könyvtár tagja az iskola tanulói és dolgozói lehetnek. Könyvtárunkban jelenleg négy számítógép áll a diákok rendelkezésére, ezen internetezhetnek, böngészhetnek.

Minden olvasni, kikapcsolódni vágyót szeretettel várok!

Kovács Ilona
könyvtáros tanár