Angol és német nyelvi szépkiejtési verseny 2019

Idén november 29-én már 13. alkalommal rendeztük meg idegen nyelvi szépkiejtési versenyünket, mely töretlen népszerűségnek örvend és vonzza nem csak Heves, de a környező megyék szakközépiskoláit is. Ez évben is szép számú angol nyelvi indulóval, és valamivel kevesebb, de annál színvonalasabb német nyelvi nevezővel zajlott le a verseny. Első helyezettek évfolyamonként: Angol nyelv: 9. évfolyam versenyző                 iskola                                                felkészítő tanára

Beretka Gergő AM ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Szabó Edit

10. évfolyam

Nyilas Kevin Alex Egri SzC József Attila Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma Dóka Bárdos Karolina Helga

11. évfolyam

Varjú Dávid Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Szakközépiskola, Gyöngyös Urbán-Reszegi Nikolett

Német nyelv 9. évfolyam

Molnár Ákos Egri SzC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Eger Stauderer János

Különdíjat kap:

Kuli György Márk Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róber Szakközépiskola, Gyöngyös Herczeg Zsoltné
Veperdi Zsolt Egri SzC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Kocsis Marianna

10. évfolyam

Veperdi László Csaba Egri SzC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Eger Kalina Istvánné

11. évfolyam

Papp Sándor László Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Szakközépiskola, Gyöngyös Makláriné Baksa Anita

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Pályaorientációs nap az Egri Lenkey János Általános Iskolában

2019. november 15-én a Makk Marci Hét keretében pályaorientációs napot tartottak az Egri Lenkey János Általános Iskolában, amelyen a Bornemissza is képviseltette magát. Szakmáinkhoz kapcsolódó játékokkal készültünk erre az alkalomra, így az általános iskolásoknak lehetőségük volt bepillantani a villanyszerelés rejtelmeibe, fák és faanyagok felismerésébe. A gépészet területén is kipróbálhatták magukat, illetve az autószerelő szimulátort is nagy lelkesedéssel használták. Emellett memóriajáték várta az érdeklődőket híres épületek képeivel, Jenga tornyot építhettek, filcvirágot varrhattak, illetve kipróbálhatták tüdőkapacitásukat is.

Egy nagyon mozgalmas délelőttöt töltöttünk el együtt és reméljük, hogy sikerült szórakoztató programot nyújtani és hasznos ismereteket átadni a fiataloknak.

Bózsóné Szabó Ágnes

szakmai igazgatóhelyettes

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Irány a nagyvilág!

In English see below!

Iskolánk tanulói az Erasmus+ Szakképzési tanulók mobilitása keretében indultak Milánóba Kökényné Czeglédi Veronika tanárnővel. 12 fő (autószerelő, autóelektronikai műszerész, hegesztő tanuló) kezdte meg 6 hetes szakmai gyakorlatát november 4-én. Este indultak útnak és több mint 14 óra buszozás után érkeztek meg Milánóba, ahol szakadó eső fogadta őket. Ez azonban nem szegte kedvüket, elfoglalták a szállásunkat, megvacsoráztak és kíváncsian várták a hétfői munkakezdést. A hétfői nap délelőttjén a tanulók találkoztak a helyi koordinátorokkal Antonio Coriglianoval és Giuseppe Ferraroval, akikkel együtt elmentek megvásárolni a helyi bérleteket. Ezután megtekintették a gyakorlati helyeiket és kezdődött a munka.

A diákok jól beilleszkedtek és élvezik a Milánóban töltött időt.

Hogy érzed magad Milánóban?

Nagyon jó a munka, mindig szép idő van, sok szépet láttunk. /Noszek Gábor/

Nagyon élvezem a kintlétet. A munka egyelőre szezonális, gumizásból és centírozásból áll. Az időjárás néha nem túlkedvező, csöpögő esőben indulunk és térünk haza. A műhelyben jó a légkör, a helyi szerelők korrektek, meg tudjuk értetni magunkat egymással, a munka zökkenőmentesen halad, ha elakadunk, segítenek./ Hadzsi Dávid/

Jó nagyon. Mi négyen vagyunk egy kis műhelybe beosztva Bence, Ádám, Marci és én. Az olaszok nem kapkodva dolgoznak. Kisebb szervizeket csinálunk, olajcsere, szűrők, fékek, meg a gumicserélés, de volt, hogy kipufogócsonkot tettünk fel. Négy óra alatt 2-3 autót csinálunk csak. /Poczok Viktória/

Kökényné Czeglédi Veronika

projektkoordinátor

 

Let’s go to world

Students from our school travelled to Milan with the help of Erasmus + Vocational Student Mobility with teacher Veronika Kökényné Czeglédi. 12 people (car mechanic, auto electronics mechanic, welding student) started their 6-week internship on November 4th. They set off in the evening and arrived in Milan after more than 14-hour travelling by bus, where it was raining. However, it did not discourage them, they checked in their accommodation, having dinner and eagerly waiting for Monday’s work. On Monday morning students met local coordinators Antonio Corigliano and Giuseppe Ferraro and they went to buy local passes together. Then they visited their practice places and  the work began.

The students are well integrated and enjoy their time in Milan.

How do you feel in Milan?

Very good work, always nice weather, we have visited a lot of nice places /Gábor Noszek /

I really enjoy being outside. The work is seasonal now with changing tyres and centering them. Sometimes the weather is not very nice, we leave and come home with dripping rain. The atmosphere in the workshop is good, the local mechanics are correct, we can understand each other, the work goes smoothly, if we get stuck, they help. /Dávid Hadzsi/

Very good. We are four in a small workshop: Bence, Adam, Marci and me. The Italians do not rush. We do minor repairs, oil changes, filters, brakes, and tire changes, but we have already changed the exhaust as well. We only do 2-3 cars in four hours. /Viktória Poczok /

Kökényné Czeglédi Veronika

project coordinator

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Erasmus+ Projekttalálkozó Szlovákiában, Léván

In English see below

Iskolánk Erasmus+KA229-es támogatást nyert ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK pályázat típusban, 2018-2020-ig. Ebben a pályázatban hat ország diákjai és tanárai dolgoznak együtt: Csehország (Boskovice), Lengyelország (Ruda Slaska), Magyarország (Eger), Szlovákia (Léva), Szlovénia (Postojna) és Törökország (Isztambul).

Az negyedik találkozóra Szlovákiában, Léván került sor október 22-26-ig. A találkozó programjának a címe a Tanári továbbképzések és az Önkéntes munka volt. A diákok prezentációkat tartottak abban a témában, hogy mennyire vesznek rész önkéntes munkákban . A prezentációk és a találkozó nyelve angol volt. A tanári prezentációk a tanári továbbképzések témáját vitatták meg.  Szóba került a diákok motivációjának felkeltése, a digitális órák szerepe, a csoportmunka megszervezése, lebonyolítása, előnye és hátránya a tanórákon.

Amíg a tanárok és a koordinátorok megvitatták a problémákat és előkészítették a következő találkozót, addig a diákok különböző feladatokat oldottak meg. Barátságfákat ültettek, kérdőíveket töltöttek ki, az önkéntes munkákról beszélgettek. Ezeket a feladatokat úgy oldották meg, hogy a feladatokat levezénylő tanárok nemzetközi csapatokat hoztak létre, így a tanulók csak angolul tudtak beszélni egymással fejlesztve ezzel idegen nyelvi kompetenciájukat és szociális kompetenciájukat is. A találkozó során ellátogattunk egy olyan központba, ahol fogyatékkal élő emberek töltik napjaikat. A diákok bekapcsolódtak az aznapi délutáni tevékenységükbe és töklámpást készítettek, gyöngyöt fűztek és gyurmáztak az ott élőkkel.

A lévai iskola ez év novemberében ünnepelte megnyitásának 40. évfordulóját. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mi is részt vehettünk az ünnepségen, ahol minden ország diákjai rövid műsorral léptek föl. A találkozó utolsó napján már nem voltak előadások, hanem kulturális programok. Ekkor látogattuk el Kremnica városába, ahol megtekintettük a várat és az óvárost, majd tovább utaztunk Banská Štiavnicába, amely város az UNESCO világörökség része. Itt a helyi idegenvezető elmesélte a város történetét, majd meglátogattuk a Szerelem Bankot. Úgy gondolom diákjaink életre szóló élményekkel tértek haza és folytatják a kialakult kapcsolatokat a világhálón keresztül.

Kökényné Czeglédi Veronika

projekt koordinátor

Erasmus+ Project meeting in Slovakia, Levice

 Our school’s Erasmus+ KA229 project was granted from 2018 to 2020. There are six participant countries: Czech Republic (Boskovice), Hungary (Eger), Poland (Ruda Slaska), Slovakia (Levice), Slovenia (Postojna) and Turkey (Istanbul).

The third meeting took place in Levice, Slovakia from 22 to 26 October. The title of the meeting program was “Teachers‘ development and Volunteering”. Students held presentations on “I am a volunteer. And you?” The language of the meeting was English. Teacher presentations discussed the issues of “Teachers‘ development”. They were talking about the motivation of students, the role of digital lessons, the organization of teamwork, and the advantages and the disadvantages of this work. While the teachers and coordinators were discussing the problems and preparing for the next meeting, the students had different tasks. They planted friendship trees, filled in questionnaires and talked about volunteering. These tasks were solved by the fact that the teachers conducting the tasks created international teams, so that the pupils could speak English only by developing their foreign language competence and social competence. During the meeting, we visited a centre where disabled people spend their days. The students joined their activities that afternoon and made pumpkin lanterns, pearls, and plasticised with the people who lived there.

Our host school in Levice celebrated its 40th anniversary in November of this year. We were fortunate enough to be able to attend the ceremony, where students from all countries performed a short program.

On the last day of the meeting, there were no presentations, but cultural programs. We travelled to the town of Kremnica, where we visited the castle and the old town, and then we travelled to Banská Štiavnica which is a UNESCO World Heritage Site. There the local tour guide talked about the history of the city and then we visited the Love Bank.

I think our students came home with life experiences and continue their established relationships through the World Wide Web.

Veronika Kökényné Czeglédi

project-coordinator

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Nyílt nap 2019. november 29.

Felhívás _Nyílt nap

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Nyelvi hét októberben

Idén is megtartottuk októberben a 9-es évfolyamon  nyelvi hetünket az iskolánkban. A téma a szakma volt. Minden osztályban nyelvórán egy hétig ezzel a témával foglalkoztunk mindkét nyelven.

Az első órán megtanulták a tanulók, hogy hogyan készítünk angol/német nyelven életrajzot. A második órán szakmájukhoz munkahelyet kerestek a net segítségével Angliában / Németországban, illetve a talált álláshoz, céghez tartozó információkat értelmezték. A harmadik órán szótár és internet segítségével szerszámokat és szakmai kifejezéseket gyűjtöttek.

A tanulók jelentős része még soha nem használta az internetet hasonló célokra. Ezeken a projekt órákon látták, hogy a játékon és a közösségi oldalak használatán kívül más dologra is alkalmas a világháló. A tanulók nagyon élvezték a feladatokat.

 

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Autótechnika Kiállítás

2019. október 17-én iskolánk 43 diákja részt vett Budapesten az AUTÓTECHNIKA – AUTODIGA 28. Nemzetközi járműfenntartó-ipari szakkiállításon. Kiállításra kerültek a jövő trendjei az autóiparban, nemcsak javítói hanem gyártói szegmenseket is felvonultatva.

Hasznos tapasztalatokat szerezve térhettünk vissza iskolánk falai közé.

Bodor Zsolt

Munkaközösségvezető-Okl.mérnöktanár

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Erasmus+ műhelymunka – Játék és szórakozás az iskolai közösségekben

Hevesi Mária tanárnő 2019 júliusában az Erasmus + program keretében továbbképzésen vett részt Barcelonában. Kurzusának témája Csapatépítés az iskolában: játék és szórakozás az iskolai közösségekben volt. Az itt szerzett tapasztalatairól, ismereteiről számolt be workshop keretében, amelyre 2019. november 6-án került sor.  A foglalkozáson többek között elhangzott, hogy a csapatépítő tevékenységek kiváló eszközt jelentenek arra, hogy a diákok megtanuljanak közösen tevékenykedni, figyelni egymásra, kreatívan gondolkodni.

A tanárnő 2019. november 7-én osztályának, a 12. A szakgimnáziumi osztálynak tartott beszámolót az Erasmus+ pályázatról, a barcelonai élményeiről azzal a szándékkal, hogy felkeltse tanulói érdeklődését a kínálkozó pályázati lehetőségek iránt. Hangsúlyozta , hogy fontos az idegen nyelvek tanulása, illetve az élethosszig tartó tanulás lehetőségének elfogadása.

Barta Bernadett, projektkoordinátor

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Fair Play Kupa 2019

FAIR PLAY CUP

2019. október 17-én a Fair Play Kupa labdarúgó torna első fordulóján vettünk részt. Három csapattal indultunk a megmérettetésen. A játékosok a 2/10/C, 10.A, 11. A, 3/11/A és a 2/10/D osztályok tanulói voltak. Gyerekeink nagy örömmel, lelkesedéssel és kemény küzdelemben versenyeztek.

A sorsolás szerint csak a csoportelsők juthatnak tovább a négyes döntőbe, ezért a tél folyamán készülünk a tavaszi második fordulóra.

Antalné Molnár Bianka és Juhász Gyula, testnevelők

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Erasmus+ bemutató óra

Zeleiné Hidvégi Katalin, történelem szakos kollégánk tartott bemutató órát 2019. november 5-én iskolánkban. A 2/10/B osztállyal dolgozták fel “Az emberi jogok”című tananyagot. A kolléganő beépítette az órájába a nyáron szerzett ismereteket, melyet az ERASMUS+ pályázat keretében Firenzében ismerhetett meg, “Social Media” tárgykörben. A tanulók igen aktívan vettek részt az órán, több emberjogi problémát és morális kérdést is felvetettek, megbeszéltek. Iskolánkból 7 pedagógus kolléga vett részt a bemutató órán.

Barta Bernadett, projektkoordinátor

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva