Socrates – Comenius (Angol nyelven) – 2004/2005

2004/2005-ben indult első angol nyelvű projektünk, mely Socrates Comenius iskolafejlesztési projekt volt. Témája és címe:

MARKETING PRINCIPLES IN MODERN SCHOOL MANAGEMENT

Ez annyiban volt másabb, mint az előző, hogy az iskolavezetés is részt vett a projektben. A partneriskolák tanulmányt készítettek az iskolavezetés témakörében is, ahol a minőségbiztosítás, az értékelés, s annak különböző módjai kerültek összehasonlításra a találkozók alkalmával.

A szakmai tanárok tananyagkiegészítő oktatási segédanyagokat készítettek a választott világörökség témakörében a tanulókat bevonva a kutató munkába. Ebben a projektben hét európai ország kilenc iskolájával alkottunk partneri kört.

Partnereink:

  • Belgium – Brüsszel
  • Cyprus – Limassol
  • Dánia – Aulumn
  • Olaszország – Rosolini
  • Olaszország – Paese
  • Portugália – S. Martinho do Porto
  • Portugália – Alcabideche
  • Románia – Nagyszeben
  • Szlovákia – Léva

Ennek a projektciklusnak iskolánk számára egyik legjelentősebb eseménye a 2005. március 7. és 13. között megrendezésre került projekttalálkozó volt, ahol 26 tanár és 32 tanuló vett részt a partneriskolák képviseletében. Bemutatásra kerültek a világörökség olyan választott részei, mint Budapest vagy Segesvár és a tanulók által választott nemzeti nagyságok, mint pl. Archimédés vagy Szentgyörgyi Albert.