Útravaló program

A 2006 óta működő ösztöndíjprogramban iskolánkból eddig mintegy száz tanuló és harminc tanár vett részt. A programot elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók számára hirdették meg: a részvétel feltétele, hogy a tanuló jogosult legyen rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, valamint igazolatlan hiányzásai ne haladják meg a tíz órát. A program alatt a mentorált diák és mentora heti minimum három órában dolgozik, tanul együtt, a mentor tanár folyamatosan tartja a kapcsolatot a tanuló szüleivel. A tanuló havi 4000 Ft, a tanár kolléga havi 7000 Ft ösztöndíjban részesül.

Jelenleg 10 szakközepes, és mintegy 40 szakmát tanuló diák vesz részt a programban, az újonnan belépő diákok elbírálása még folyamatban van.

Zeleiné Hídvégi Katalin
pályázati felelős