Az iskola eljárása igazolatlan mulasztás esetén

Tanulóink mulasztását az iskola házirendjében foglaltak szerint igazolni kell.  Amennyiben ez határidőre nem történik meg, iskolánk a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 51§ (4.) és (5.) bekezdésében előírt módon tesz eleget jelzési kötelezettségének.

1.A tanköteles fiatal első igazolatlan mulasztásakor értesítjük a szülőt és a tanuló lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot.

2. Ha a tanköteles fiatal igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes járási hivatalt, gyámhatóságot, és gyermekjóléti szolgálatot.

3. Ha a tanköteles fiatal igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát, az iskola igazgatója feljelentést tesz a szülő/gondviselő ellen a tanuló lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá értesítjük a gyermekjóléti szolgálatot.

4. Ha a tanköteles fiatal igazolatlan mulasztása eléri az 50 órát, az iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt és gyámhatóságot.

5. Ha a nem tanköteles fiatal igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát, a 11/1994 MKM rendelet 28.§-a értelmében tanulói jogviszonya megszűnik.