Ösztöndíjakról

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj

Kik kaphatják?
- hiány-szakképesítést tanulók
- nappali rendszerű oktatásban részt vevők
- első szakképesítésért tanulók

Nem részesülhet ösztöndíjban:
- a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlagot ért el
- a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt
- a tanuló az adott tanévben attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát
- az alábbi fegyelmi büntetések esetén (a határozat jogerőre emelkedésének napjától)
- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása
- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától
- kizárás az iskolából
- az a tanuló, aki félévi vagy év végi minősítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni
-  nem osztályozható minősítése van

Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történő átutalással kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történő bejelentése.

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként – a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével – meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell megállapítani.

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;
b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;
c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.

A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni.

Kifizetés: minden hónap 28. napja (júliusi, augusztusi kifizetés a szorgalmi időszak utolsó hónapjának 28. napjáig egy összegben)