TÁJÉKOZTATÓ BEIRATKOZÁSRÓL A 2020/2021-ES TANÉVRE

Beiratkozás időpontjai 2020.06.22. (hétfő) 8:00 óra   1/9/A gépi és CNC forgácsoló (ZF csoport), 1/9/B hegesztő 10:00 óra 1/9/A gépi és CNC forgácsoló (iskolai csoport), 1/9/B központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 2020.06.23. (kedd) 8:00 óra   1/9/C karosszérialakatos 1/9/C járműfényező 1/9/D mechatronikus karbantartó 9/A    közlekedésgépész (technikum) 10:00 óra 1/9/C villanyszerelő 1/9/D autógyártó 2020.06.24. (szerda) 8:00 óra   1/9/E kőműves 1/9/F asztalos 10:00 óra 1/9/E festő, mázoló, tapétázó 1/9/F divatszabó   Beiratkozás menete A beiratkozás személyesen történik, melyre várjuk a tanulót és  törvényes képviselőjének megjelenését a fent megadott időpontban. A beiratkozás adminisztratív terheinek csökkentésére lehetőség van a KRÉTA e-Ügyintézés felületén online módon, 2020. június 15-től 2020. június 18-ig a tanuló adatainak a beküldésére a „Beiratkozás középfokú intézménybe”(BKI) folyamat segítségével. Ebben az esetben is személyesen történik a beiratkozás, csak előzetesen online módon be lehet küldeni a kért dokumentumokat, így a beiratkozás időtartama rövidülhet. Az elektronikus beiratkozásról a segédanyag az alábbi linken érhető el: https://drive.google.com/file/d/1VlXm-UbKTKbxFX1CrEtbKbYrLHRMGVCj/view?usp=sharing   Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatja.   A tanuló diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, 2020. július 8-ig 8-14 óráig, ezt követően az ügyeleti napokon, az ügyeleti időtartam alatt is benyújthatja az iskolához.   A beiratkozó hozza magával az alábbiakat: -   személyazonosító igazolvány -   lakcímkártya -   TAJ kártya -   Kormányablak által kiállított, NEK azonosítót tartalmazó adatlap (Legelőször a Kormányablaknál elkészítik a tanuló fényképét és adatlapját, melyet hozni kell a beiratkozásra, és így lehet megigényelni a diákigazolványt) -   3000 Ft tanévkezdési támogatás (dokumentációs támogatás, sportkör, diákönkormányzat támogatása) -   általános iskolai bizonyítvány Ha a tanuló -   sajátos nevelési igényű, akkor a szakvélemény fénymásolata, ha még nem érkezett be az iskolába hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, akkor az azt igazoló dokumentumok fénymásolata szükséges ha még nem érkezett be az iskolába

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.