Úton egy jobb iskola felé

Középiskolánk, az Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 2014 óta él az Erasmus + Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása pályázat kínálta lehetőségekkel. Intézményünkben sok hátrányos helyzetű fiatal tanul, sajnos a korai iskolaelhagyás problémát jelent.
A projekt célja a módszertani megújulás volt, mellyel változatlanul a korai iskolaelhagyás csökkentésén dolgozunk. Célunk a hosszú távú eredmények elérése és fenntartása.
Legfőbb fejlesztendő területeink az Európai fejlesztés tervünknek megfelelően az alábbiak voltak:
- a lehető legváltozatosabb új tanítási módszerek elsajátítása,
- az új IKT-s eszközök alkalmazásának megismerése,
- a munkatársak angol nyelvű ismereteinek fejlesztése a külföldi kurzusokon való részvételhez és a nemzetközi szakirodalomban való tájékozódáshoz.
Fontos, hogy a középiskolánk minden szegmensét lefedve újultunk meg, így a pedagógusok mellett az iskolapszichológus és az iskola könyvtáros tanára is részt vett a pályázatban. Úgy gondoljuk, hogy a komplex megújulás a leghatékonyabb.

Az intézményi szükségleteinket figyelembe véve a következő kurzusokra pályáztunk, amelyeken 7 kolléga vett részt:
- Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Iceland Team Building for School: Play and fun, Building Educators Communities (résztvevő: Jászberényiné Kovács Katalin, történelem-földrajz szakos tanár)
- Social Media in the Classroom (résztvevő: Zeleiné Hidvégi Katalin, történelem szakos tanár és fejlesztőpedagógus)
- Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention (résztvevő: Kovács Ilona, történelem szakos könyvtáros tanár)
- Smart Education Resources: Adopting Mobile Devices and Adapting Strategies (résztvevő: Tóthné Antal Violetta, matematika-rajz szakos tanár)
- Inclusive Education: Tackling with Classroom Diversity and Early School Leaving (résztvevő: Várhelyi István, matematika-német szakos tanár)
- Team building for school: play and fun, building educators’ communities (résztvevő: Hevesi Mária, magyar nyelv és irodalom szakos tanár)
- Neuroeducation and Coaching (résztvevő: Barta Bernadett, iskolapszichológus)

A különböző tanfolyamokon megszerzett tudást iskolánk pedagógusai elsősorban bemutató órákon és műhelyfoglalkozások keretében adják át a tantestület tagjainak. Bázisintézmény lévén Heves megye összes érdeklődő tanára profitálhat az új módszereinkből. Módszertani gyűjteményt is készítettünk, a disszeminációra nagy hangsúlyt fektetünk.

A résztvevőkre gyakorolt hatás:
Rövidtávú hatás: tapasztalatszerzés az Erasmus+ pályázati rendszerben, szervezési készségek fejlődése, új emberekkel, új kultúrákkal való megismerkedés, kapcsolati tőke gyarapítása.
Középtávú hatás: a tanult módszerek átadásra kerültek mind a tantestület, mind a tanulók felé bemutató órákon, workshopokon keresztül.
Hosszútávú hatás: jelentős szakmai fejlődés, hatékonyabb és lelkesebb munkavégzés, jobb teljesítmény, nagyobb önbizalom és részvételi kedv más Erasmus+ pályázatban is, intézményi célok iránti nagyobb elkötelezettség

Az intézményre gyakorolt hatás:
Rövidtávú hatás: a kollégák és a tanulók figyelmének felkeltése a nyelvtanulás fontosságára élménybeszámolókon keresztül. A résztvevők közül az osztályfőnökök saját osztályuknak is tartottak élménybeszámolót.
Középtávú hatás:a megszerzett tudás beépítése és átadása.A kollégáknak bemutató órákat , műhelymunkákat tartottak, ahol a kollégák is megtanulhattak új módszereket, amiket beépítettek a saját óráikba (pl.: IKT módszerek, weboldalak, digitális tananyagok, csoportalakítási módszerek, közösségépítés, érzelmi intelligencia fejlesztése).
Hosszútávú hatás: az iskolánk oktatásába beépített új módszerek segítségével oktatásunk színesebb és modernebb lesz. Középiskolánk vonzereje nő, megítélése várhatóan helyi és regionális szinten is jobb lesz. A 8. osztályosok és szüleik körében intézményünk a pályaválasztás során népszerűbb lehet a nemzetközi kapcsolatok, projektek révén. Még jobb együttműködés alakul ki iskolánk és a külső gyakorlóhelyek között.

A célcsoportokra gyakorolt hatás:
Rövidtávú hatás: a beszámolók hatására megnőtt a diákok igénye a a nyelvtanulás iránt, és kialakult bennük az igény külföldi kultúrák megismerésére, idegen országokba való kiutazásra. 2019 novemberében már 6 hetes külföldi gyakorlaton vettek részt tanulóink Erasmus+ pályázat keretében.
Középtávú hatás: a színes és érdekes tanórák által egyre kevesebb lesz a mulasztás, a gyerekek motiváltabbá válnak és nő az érdeklődésük.
Hosszútávú hatás: a megújult oktatásunk hatására reményeink szerint csökken a korai iskolaelhagyók száma. a gyerekek empatikusabbak lesznek, könnyebben dolgoznak csoportban és piacképes nyelvtudással hagyják el intézményünket. Ennek következtében munkaerőpiaci értékük nő.
Nő a tanulás presztízse így tanulóink szakmunkás bizonyítvány megszerzése után vállalják a további két év alatt felkészülnek az érettségi vizsgára.