SENTSUDER 2009, Lipcse

A Comenius akció keretében iskolánk nemzetközi iskolai együttműködésben vesz részt, ennek egyik része volt, hogy küldöttségünk március 25. és 29. között részt vett a lipcsei találkozón, ahol találkoztunk partnereinkkel és minden partner bemutatta az általa előállított projektterméket.

Az idei projektév témája a „Történelmi utak az országomban, régiómban” (Historical routes in my country, in my region) címet viselte. Mivel régiónk és Eger főként boráról ismert, ezért a Történelmi borutak – az Egri Bikavér címet választottuk témánknak.

Nem mi voltunk ezzel egyedül, a ciprusi és az egyik portugál iskola is a borutat választotta és dolgozta fel, de láttunk más témájú előadásokat: a másik portugál iskola a portugál kivándorlások történelmét és útvonalát dolgozta fel, az olasz iskolák közül a szicíliai iskola a só útját mutatta be, vagy pl. a nagy csatorna volt a témája a Velence közeli iskolának, ipari útvonalak bemutatása volt a téma a lengyel tanulók esetén és természetesen Napóleon történelmi útvonalának Lipcséhez kötődő elemeit mutatták be a németek.

Német partnerünk, a lipcsei Arwed Rossbach Iskola adott otthont ennek a projekttalálkozónak, amelyen valamennyi partner részt vett,10 ország 13 iskolájából voltak küldöttek. A találkozó munkanyelve az angol volt, a prezentációkat ezen a nyelven mutatták be a tanulók.

Német nyelvű linkek a találkozóról:
A német iskolában többek között Gislla Kallenbach Eu képviselő köszöntötte a projekt résztvevőit és tolmácsolta jókívánságait a munkánkhoz. Köszöntőjében kiemelte, hogy tevékenységünkkel nagy mértékben hozzájárulunk az európai kultúra megértéséhez és ezért reméli, hogy az európai parlament a jövőben még jobban fogja támogatni az ilyen programokat. (A cikk német nyelven elérhető innen)
Lipcse város honlapján is német nyelven olvasható a híradás a találkozóról.

Partnereink angol nyelvű híradásai:
A Comenius Iskolai együttműködések segítséget nyújtanak a tanulóknak és tanároknak, hogy új készségekre tegyenek szert és a meglévőket továbbfejlesszék, de nem csak a projektmunka alapját képező tantárgyi vagy tématerületen, hanem a csoportmunka, a társadalmi kapcsolatok és az együttműködést igénylő tevékenységek tervezése és megvalósítása terén is.

Diák beszámolóból idézet:
„Lipcsei utunk csodás volt, csak fárasztó. A projekt elején nem ismertem csak Patríciát a csapatból, és persze a tanárokat.
Most, pedig már hiányoznak.

A Lipcsében töltött 4 nap ráébresztett arra , hogy rá kell feküdni a nyelvtanulásra most már.”

A mi esetünkben is így történt, hosszú tevékenység előzte meg a kiutazást, ami közösséggé formálta kiutazó kiscsapatunkat.

A projekt indítása a témaválasztással kezdődött, majd a részvevők kiválasztásával folytatódott, amit hónapokig tartó gyűjtőmunka követett. Ebbe beletartozott még egy ú.n. terepmunka is, hiszen a diákok és tanárok részt vehettek egy pincelátogatáson is az Egervinnél, amiről film készült és a bemutató egyik eleme lett.

Az összegyűjtött adatok, képek, filmek, információk birtokában elkészült az első forgatókönyv, amely aztán sok-sok módosításon ment keresztül, míg végleges formáját elnyerte: Rengeteg próba és közös munka eredményeként született meg a CD-re vett anyag, projekt végterméke, aminek a bemutatása volt az a cél, amiért a lipcsei út megtörtént.

A Bikavér kialakulásáról, a borkereskedelemről az Árpád-kortól a Bach rendszeren át napjainkig, valamint a Bikavér ünnepéről szóló ismertető szövegekből egy látványos, húsz perces Power Point bemutatót szerkesztettek a diákok Godó Gábor és Zeleiné Hidvégi Katalin segítségével és támogatásával, a szöveget Lukács Tamás fordította angol nyelvre, akinek Horváth Anna segített lektorálással és ötletekkel. A bemutatóhoz több zenei aláfestő blokk kapcsolódott, valamint filmbejátszások és Orosz Gina tanuló éneke is színesítette a bemutatót.

Az elkészült anyagot a diákok megtanulták, hogy minden nehézség nélkül tudják előadni.

Hatalmas tapssal jutalmazta őket a közönség, nekünk, tanároknak pedig az volt a jutalom, hogy ehhez az élményhez hozzásegíthettük őket, még akkor is, ha nem minden diákban hagyott egyforma nyomot ez a kifejezetten multikulturális élmény, hiszen lehetőségük volt kipróbálni nyelvtudásukat, felfedezni annak esetleges előnyeit és hiányosságait.

Reméljük egyre több diákunk és kollégánk él azzal a lehetőséggel, hogy valamilyen nyelvet tanulva bekapcsolódhat valamilyen szinten az ilyen jellegű projekt tevékenységbe.

Szeretném még egyszer megköszönni az összes kollégának, hogy részt vettek és tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalt és kitűzött feladatot teljesítsük, valamint az iskola vezetésnek, hogy ezt lehetővé tette és támogatta, különösen Kisgergely Máriának, aki mindenre kiterjedő figyelemmel igazi védnöke lett ennek a projekttevékenységnek az iskolavezetés részéről.

Prieszol Julianna
projektkoordinátor